Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Aktualności
17 maj 2024

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Przypominamy, że zgodnie z art. 6i ust. 1 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2024, poz. 399 z późn. zm.) obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Wobec powyższego o  obowiązku ponoszenia opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi przesądza sam fakt zamieszkania.  

Zamiar stałego pobytu, zameldowanie, zameldowanie, wytwarzanie odpadów czy ich ilość nie ma znaczenia. Tym samym nieobecność zobowiązanego, spowodowana np. wyjazdem wakacyjnym,  wyjazdem do bliskich, pobytem w sanatorium, pracą za granicą czy inną praca charakteryzującą się czasową nieobecnością (np. kierowca samochodu ciężarowego) nie zwalnia od obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z tym, właściciele nieruchomości, w przypadku których zadeklarowana dotychczas ilość osób zamieszkujących nieruchomość nie jest zgodna ze stanem faktycznym, proszeni są o złożenie stosownej korekty deklaracji nie czekając na wezwanie w terminie do 17 czerwca 2024 r. W/w korektę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamocin.