Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Aktualności

Strefa artykułów

Zapoznaj się z materiałami, które dla Ciebie przygotowaliśmy.
28 maj 2024

Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców

Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na terenie Gminy Szamocin w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.
Wykaz przystanków komunikacyjnych gminnego przewozu pasażerskiego do lokali obwodowych komisji wyborczych oraz godziny odjazdów.
ODJAZD ZGODNIE Z PONIŻSZYM HARMONOGRAMEM – POWRÓT PO ZAGŁOSOWANIU
Trasa nr 1: ul. Hallera – Nowy Ludwikowiec – Atanazyn (do lokalu wyborczego w Szkole Podstawowej w Szamocinie)
Odjazdy
Godz. 8.00 – ul. Hallera ( wiata przystankowa przy posesji nr 46)
Godz. 8.05 - Nowy Ludwikowiec (postój przy posesji nr 3)
Godz. 8.15 – Atanazyn (wiata przystankowa przy posesji nr 45)
Godz. 14.00 - ul. Hallera ( wiata przystankowa przy posesji nr 46)
Godz. 14.05 – Nowy Ludwikowiec (postój przy posesji nr 3)
Godz. 14.15– Atanazyn (wiata przystankowa przy posesji nr 45)
Trasa nr 2: Szamoty – Borówki - Borowo –Jaktorowo – Swoboda (do lokalu wyborczego w Lipiej Górze)
Odjazdy
Godz. 9.15 Szamoty (wiata przystankowa przy posesji nr 14-15)
Godz. 9.20 Borówki (wiata przystankowa)
Godz. 9.30 Borowo (wiata przystankowa przy posesji nr 1)
Godz. 9.40 Jaktorówko (przy leśniczówce), Jaktorowo (wiata przystankowa)
Godz. 9.45 Swoboda (wiata przystankowa)
Godz. 15.15 Szamoty (wiata przystankowa przy posesji nr 14-15 )
Godz. 15.20 Borówki (wiata przystankowa )
Godz. 15.30 Borowo (wiata przystankowa przy posesji nr 1)
Godz. 15.40 Jaktorówko (przy leśniczówce), Jaktorowo (wiata przystankowa)
Godz. 15.45 Swoboda (wiata przystankowa)
Trasa nr 3: ul. Margonińska – ul. Polna – Laskowo – Mielimąka (do lokalu wyborczego Bibliotece Publicznej w Szamocinie)
Odjazdy
Godz. 11.30 ul. Margonińska (wiata przystankowa przy posesji nr 69)
Godz. 11.35 - ul. Polna (postój przy posesji nr 4)
Godz. 11.45 - Laskowo (Stare) – (wiata przystankowa)
Godz. 11.50 - Laskowo (Nowe) – (wiata przystankowa)
Godz. 12.00 - skrzyżowanie dróg Laskowo Mielimąka
Godz. 16.30 ul. Margonińska (wiata przystankowa przy posesji nr 69)
Godz. 16.35 - ul. Polna (postój przy posesji nr 4)
Godz. 16.45 - Laskowo (Stare) – (wiata przystankowa)
Godz. 16.50 - Laskowo (Nowe) – (wiata przystankowa)
Godz. 17.00 - skrzyżowanie dróg Laskowo Mielimąka
Trasa nr 4: Nadolni – Strzelczyki – Raczyn – Józefowice ( do lokalu wyborczego w Nałęczy)
Odjazdy
Godz. 13.00 - Nadolnik (wiata przystankowa przy drodze głównej w kierunku Chodzieży)
Godz. 13.10 – Strzelczyki (wiata przystankowa)
Godz. 13.25 – Raczyn (wiata przystankowa)
Godz. 13.35 - Józefowice – (wiata przystankowa za posesją nr 6)
Godz. 18.00 - Nadolnik (wiata przystankowa)
Godz. 18.10 – Strzelczyki (wiata przystankowa)
Godz. 18.25 – Raczyn (wiata przystankowa)
Godz. 18.35 - Józefowice – (wiata przystankowa za posesją nr 6)
ODJAZD PO ZAGŁOSOWANIU

17 maj 2024

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Przypominamy, że zgodnie z art. 6i ust. 1 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2024, poz. 399 z późn. zm.) obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Wobec powyższego o  obowiązku ponoszenia opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi przesądza sam fakt zamieszkania.  

Zamiar stałego pobytu, zameldowanie, zameldowanie, wytwarzanie odpadów czy ich ilość nie ma znaczenia. Tym samym nieobecność zobowiązanego, spowodowana np. wyjazdem wakacyjnym,  wyjazdem do bliskich, pobytem w sanatorium, pracą za granicą czy inną praca charakteryzującą się czasową nieobecnością (np. kierowca samochodu ciężarowego) nie zwalnia od obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z tym, właściciele nieruchomości, w przypadku których zadeklarowana dotychczas ilość osób zamieszkujących nieruchomość nie jest zgodna ze stanem faktycznym, proszeni są o złożenie stosownej korekty deklaracji nie czekając na wezwanie w terminie do 17 czerwca 2024 r. W/w korektę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamocin.