Ułatwienia dostępu

Skip to main content

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE

Dożywianie dzieci odbywa się w przedszkolach i szkołach w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200,00 zł co stanowi 200% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamocinie złożyć wniosek o pomoc.

Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy za ostatni miesiąc - netto, decyzja renty, decyzja emerytury)

- zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo;

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Szczegółowych informacji można uzyskać u pracownika socjalnego.

DO DOCHODU RODZINY NIE WLICZA SIĘ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 800+

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 841