Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Każdy z nas ma obowiązek prawidłowej utylizacji leków przeterminowanych. Jednakże wielu mieszkańców nie posiada wystarczającej wiedzy na temat tego, jak należy postępować z niepotrzebnymi lekami. W związku z tym chcielibyśmy zaproponować rozwiązanie, które przyczyni się do rozwiązania tego problemu.
Zebrane i przeterminowane leki można zanieść do:
*apteki
*Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Materiał źródłowy leki.pl

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 121