NOWE ZASADY ODBIORU BIOODPADÓW
NA TERENIE MIASTA I GMINY SZAMOCIN

 

Od stycznia 2022 r. mieszkańcy Miasta i Gminy Szamocin mają obowiązek gromadzić bioodpady w pojemnikach koloru brązowego – LUZEM. Wkrótce każda nieruchomość, zgodnie ze złożoną deklaracją otrzyma kosz o pojemności 120 l lub 240 l, 1100 l (w  przypadku zabudowy wielorodzinnej). Do czasu dostarczenia pojemników można gromadzić bioodpady w worku, a następnie przesypać je  do otrzymanego kosza – luzem (pozbawione worków foliowych i innych opakowań z tworzyw sztucznych).

  • Do pojemnika na bioodpady wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki);skorupki jaj; drobne lub rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów; skoszoną trawę, liście kwiaty; trociny, korę drzew;
  • Bioodpady należy wrzucać do pojemnika LUZEM;
  • Odbiór bioodpadów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym harmonogramem;
  • WAŻNE: Odbiór bioodpadów odbywać się będzie  wyłącznie z pojemnika;
  • Odpady nie będą odbierane z worków. Pozostałe odpady biodegradowalne można przekazać do PSZOK;
  • Właściciel nieruchomości jako użytkownik, ma obowiązek utrzymywać pojemnik w odpowiednim stanie sanitarnym oraz technicznym.

Przypominamy!  W domach jednorodzinnych mieszkańcy mogą kompostować bioodpady i odpady zielone we własnym kompostowniku. Jeśli się na to zdecydują, jednocześnie rezygnując z ich oddawania w brązowym pojemniku lub do PSZOK, mogą  skorzystać z ulgi i obniżyć swoją miesięczną opłatę za odpady, po złożeniu nowej deklaracji (2 zł/m-c/os).

W przypadku większej ilości odpadów BIO takich jak np.: duże gałęzie, znaczne ilości traw i liści nie mieszczących się w brązowym pojemniku można oddać LUZEM do Punktu Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  przy ul. Topolowej 20 w Szamocinie (piątek: 1400-2000, sobota 900-1500).

W przypadku konieczności zgłoszenia zgonu w dniach od 6-9 stycznia 2022

prosimy o kontakt pod nr tel 694 476 821

Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie

informuje, że 7 stycznia 2022 rok (Piątek )

jest dniem wolnym od pracy

w zamian za święto przypadające w sobotę

w dniu  1 stycznia 2022 r.

Obchody Powstania Wielkopolskiego w Jaktorowie

W tym roku to już 103 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. To wyjątkowa okazja aby w sposób szczególny po raz pierwszy jako święto ogólnonarodowe, uczcić pamięć naszych powstańców. Dla gminy Szamocin obchody odbyły się w Jaktorowie w odrestaurowanym kościele.  Uroczystości rozpoczęły się od zaśpiewania przez uczestników Roty i odczytem okolicznościowym przygotowanym przez panią Ewę Burzyńską. Całość oprawiono koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu Urszuli Brzozy, Antoniny Jagielskiej, Marka Frąckowiaka i zespołu Notecianie pod batutą Marka Frąckowiaka.  Artyści wykonali utwory takie jak: „Niepodległość”, „Modlitwę o pokój”,” Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” i  „Przeznaczenie”.  W obchodach uczestniczyli potomkowie powstańców: Tomasz Kaczuba, Jerzy Michalski, rodzina Jagielskich i Bugajów. Po uroczystej mszy św. celebrowanej przez księdza proboszcza Wojciecha Janusiewicza w asyście pocztów sztandarowych jednostek strażackich OSP Lipia Góra, OSP Lipa-Nowy Dwór i Szkoły Podstawowej z Lipiej Góry udano się na cmentarz pod pomnik Powstańców Wielkopolskich.  Tutaj oddano hołd i złożono kwiaty i znicze przez poszczególne delegacje. Jako pierwsza delegacja to Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin pan Eugeniusz Kucner wraz z dyrektorem Szamocińskiego Ośrodka Kultury, następnie delegacja  Radnych Powiatu Chodzieskiego, młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Lipiej Górze na czele z panią dyrektor Małgorzatą Rychert i nauczycielami panią Martą Nowak i panią Anielą Naumiuk. Tego dnia nie zabrakło zniczy i kwiatów od rodzin powstańców. Po zakończeniu uroczystości na cmentarzu uczestnicy spotkali się w Domu Kultury w Lipiej Górze gdzie przygotowano okolicznościową wystawę pamiątek po powstańcach. Rada Sołecka i Miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich zaprosiło uczestników na wspólną kawę oraz pyszne ciasto. Wszystkim za pomoc przy organizacji imprezy organizatorzy dziękują.  Dziękujemy za obecność rodzinom powstańców. Dodajmy, iż przy wszystkich obeliskach i pomnikach Powstańców Wielkopolskich jak każdego roku Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin Eugeniusz Kucner oraz dyrektor Szamocińskiego Ośrodka Kultury  pan Dariusz Rybarczyk  zapalili znicze. Natomiast Radny Miasta i Gminy Szamocin Sławomir Wołowicz  uczestniczył w obchodach dokumentując wydarzenie.  Organizatorami obchodów w tym roku byli: Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin, Parafia pw. św. Anny w Jaktorowie, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego - Koło Szamocin, TPLGiO Lipia Góra, Szkoła Podstawowa w Lipiej Górze oraz Szamociński Ośrodek Kultury.
Jaktorowo, 27 grudnia 2021 r.

Uwaga: Informujemy, że w dniach 31.12.2021 r. i 01.01.2022 r. lodowisko będzie nieczynne.