• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • 6
 • 1
 • 5
 • 2
 • 3
 • 4

INFORMACJE

dotyczące pomocy Ukraińcom przebywających

na terenie Miasta i Gminy Szamocin

1.W Centrum Integracji Środowiskowej (Biblioteka) w Szamocinie , utworzono punkt zbiórki najpotrzebniejszych produktów przeznaczonych dla uchodźców przybyłych na teren miasta i gminy Szamocin. Zbieramy żywność, kosmetyki dla dzieci i dorosłych, środki higieniczne, przybory szkolne – kredki, bloki, kolorowani.

Punkt czynny będzie codziennie w godzinach pracy biblioteki od 10.oo do 17.oo.

2. Punkt odbioru i dystrybucji potrzebnych produktów dla uchodźców przebywających na naszym terenie znajdować się będzie na  stadionie miejskim przy ul. Parkowej. Osoby, które przyjęły pod swój dach takie osoby mogą zgłaszać się po odbiór potrzebnych produktów codziennie, od 16.oo do 17.oo  (tel. 508 554 079).

3. W UMIG Szamocin prowadzona jest ewidencja osób – uchodźców przybyłych na nasz teren. Chcielibyśmy wiedzieć ile osób i w jakim wieku do nas dotarło.

4. Prowadzona będzie również ewidencja lokali dla uchodźców jakie mieszkańcy naszej gminy chcieliby udostępnić.

5. Prosimy również o zgłaszanie możliwości innych form pomocy np. oferty pracy.

6. Osoby, które przyjęły uchodźców prosimy o zgłaszanie potrzeb dotyczących odzieży, obuwia lub innych. Będziemy starali się na bieżąco, ogłaszać na naszych stronach zbiórki pod konkretne potrzeby konkretnych osób tak aby nie magazynować niepotrzebnie odzieży.

 

Informacji w temacie wszelkiej pomocy udziela i koordynuje działania :

Iwona Michalak – 67/28-48-003

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 118

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Szamocin !

 

W związku z napływem na teren naszej gminy uchodźców z Ukrainy, proszę o informowanie o przyjęciu uchodźców. Chcielibyśmy wiedzieć ile osób i w jakim wieku dotarło na nasz teren. Ewidencja tych osób będzie przydatna przy różnorodnych działaniach pomocowych .

Informacje można składać w Sekretariacie UMIG Szamocin, osobiście lub telefonicznie 67/28-48-003

 

 

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 126

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Szamocin !

 

W związku z napływem na teren naszej gminy uchodźców z Ukrainy, proszę o informowanie o przyjęciu uchodźców. Chcielibyśmy wiedzieć ile osób i w jakim wieku dotarło na nasz teren.

Ewidencja tych osób będzie przydatna przy różnorodnych działaniach pomocowych .

Informacje można składać w Sekretariacie UMIG Szamocin, osobiście lub telefonicznie 67/28-48-003.

 

 

 

 

 

 

 

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 131

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców / urzędach wojewódzkich / placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.
Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował infolinię skierowaną do osób potrzebującym pomocy. Pod numerem +48 47 721 75 75 można uzyskać informacje o punktach recepcyjnych, warunkach, zasadach wjazdu, pobytu na terenie Polski.

Przypominamy, że MSZ odradza wszelkie podróże na Ukrainę. Obywatele polscy, którzy przebywają na Ukrainie, powinni natychmiast opuścić jej terytorium.

Materiały

Szukasz pomocy lub chcesz pomóc #PomagamUkrainie
Urząd ds. Cudzoziemców - pobyt w Polsce - informacje dla uchodźców
Infolinia UdSC wyłącznie dla obywateli Ukrainy
Punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy na Dworcu Głównym PKP w Poznaniu

- Pomoc dla obywateli Ukrainy (info zbiorcze) PL Pomoc​_dla​_obywateli​_Ukrainy​_(info​_zbiorcze)​_PL​_v​_28022022​_r​_.docx 0.03MB

- Pomoc dla obywateli Ukrainy (info zbiorcze) UA Pomoc​_dla​_obywateli​_Ukrainy​_(info​_zbiorcze)​_UA​_v​_28022022​_r​_.docx 0.03MB

- Pomoc dla obywateli Ukrainy (info zbiorcze) EN Pomoc​_dla​_obywateli​_Ukrainy​_(info​_zbiorcze)​_EN​_v​_28022022​_r​_.docx 0.03MB

- Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy (PL) Informacja​_dla​_rodziców​_dzieci​_przybywających​_z​_Ukrainy​_-​_wersja​_w​_języku​_polskim.pdf 0.23MB

- Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy (UA) Informacja​_dla​_rodziców​_dzieci​_przybywających​_z​_Ukrainy​_-​_wersja​_w​_języku​_ukraińskim.pdf 0.20MB

- Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy (PL) Rynek​_pracy​_pomoc​_dla​_Ukrainy​_(PL)​_v28022022​_r​_.docx 0.02MB

- Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy (UA) Rynek​_pracy​_pomoc​_dla​_Ukrainy​_(UA)​_v28022022​_r​_.docx 0.02MB

- Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy (PL) informacja​_dla​_studentów​_i​_naukowców​_przybywających​_z​_Ukrainy​_-​_wersja​_w​_języku​_polskim.pdf 0.18MB

- Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy (UA) Informacja​_dla​_studentów​_i​_naukowców​_przybywających​_z​_Ukrainy​_-​_wersja​_w​_języku​_ukraińskim.pdf 0.26MB

- Komunikat dla studentów kierunków medycznych (UA)  komunikat28022022UKR.docx 0.02MB

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 379

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 197

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 125

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 157

 

Projekt Cyfrowa Gmina

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 326/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Przedmiotem projektu jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu IT, oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz oprogramowania do obiegu dokumentów dla Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie, zakup usług szkoleniowych, doradczych w ramach podniesienia kompetencji pracowników w zakresie obsługi nabytego sprzętu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów cyfrowych, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym kompetencji urzędu do skutecznej realizacji zadań publicznych z zastosowaniem informatyzacji z możliwością pracy i edukacji zdalnej. Realizacja projektu wpłynie na zwalczanie skutków społeczno—gospodarczych COVID 19 oraz zrównoważony rozwój Gminy z myślą o przyszłych pokoleniach. Celem jest podjęcie działań w kierunku skutecznego reagowania na panującą sytuację pandemiczną, co w sposób bezpośredni koresponduje z celem Programu.

Cel zostanie zrealizowany poprzez:

 • Przeprowadzenie obligatoryjnego w ramach realizacji projektu audytu/ diagnozy z zakresu cyberbezpieczeństwa, opracowanej przez uprawniony podmiot zewnętrzny posiadający uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w terminie do 6 miesięcy od zawarcia umowy.
 • Cyfryzację Jednostki Samorządu Terytorialnego poprzez zakup sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, sprzętu do pracy i edukacji zdalnej (tj. zakup oprogramowania do backupu, zakup oprogramowania systemowego z licencjami dostępowymi, zakup oprogramowania do obiegu dokumentów zakup serwera oraz systemem kopii zapasowych).

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie potencjału cyfrowego Gminy Szamocin jak również podniesienie jakości cyfryzacji, dzięki zastosowaniu jednolitych i spójnych rozwiązań. Efekt realizacji projektu zostanie zachowany i utrzymany przez min. 2 lata od zakończenia projektu zgodnie z zapisami regulaminu konkursu.

Projekt jest zgodny z założeniami celu V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia-REACT –EU”, POPC, Cyfrowa Gmina poprzez zwiększenie zdolności samorządu w zakresie realizacji zadań publicznych, w tym pracy i nauki zdalnej, wzmocnienie odporności na zagrożenia, w tym sytuację pandemiczną.

Termin realizacji projektu jest zgodny z założeniami regulaminu konkursu i będzie obejmował 18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu nie później niż do 30-09-2023r.

Wartość projektu: 225 390,00 zł

Dofinansowanie: 100 %

 

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 173