Szanowni Mieszkańcy Gminy Szamocin.

 

Od 1 stycznia 2020 roku weszło w życie kilka zmian, dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w naszej Gminie. Są to przede wszystkim: podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami (25,00 zł za osobę miesięcznie), zmiana częstotliwości wywozu odpadów oraz nieobjęcie gminnym systemem zbiórki nieruchomości niezamieszkałych (firmy).

Na wysokość opłaty za zagospodarowanie składa się kilka czynników.

  • Wysokość opłat na składowisku odpadów w Toniszewie, na które trafiają odpady. W porównaniu z poprzednim przetargiem na wywóz odpadów ceny wzrosły od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy procent (!). Dla przykładu odpady zmieszane było - 351,00 zł za tonę jest 570,00 zł; odpady z plastiku - było 1,00 zł za tonę jest 324,00 zł; odpady wielkogabarytowe -było 270,00 zł za tonę jest 1 188,00

  • Koszt transportu odpadów. Gmina zorganizowała przetarg nieograniczony na obsługę Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, co powinno zapewnić najkorzystniejszą z możliwych, cenę transportu odpadów

  • Ilość odpadów produkowanych przez mieszkańców naszej Gminy. Masa odpadów wytwarzanych w naszej Gminie jest większa z każdym kolejnym rokiem, co skutkuje większymi wydatkami

  • Niewłaściwa segregacja odpadów. Produkujemy zbyt dużo odpadów zmieszanych, których cena jest zdecydowanie wyższa niż odpadów zebranych selektywnie. Produkując mniej odpadów i właściwie je segregując, możemy obniżyć stawki wywozu dla mieszkańców

  • Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Bardzo restrykcyjne przepisy prawa uchwalone przez parlament w ostatnim okresie wymusiły wyposażenie PSZOK-u w system monitoringu (kamery). W najbliższych miesiącach będzie musiało zostać wykonane zadaszenie oraz utwardzenie i odwodnienie dodatkowej powierzchni PSZOK-u. Łączny koszt tych prac przekroczy 100 000,00 zł

Częstotliwość wywozu odpadów to jedyna rzecz, na którą Gmina miała wpływ. Po obserwacji wyników przetargów w innych gminach, została podjęta decyzja o zmniejszeniu częstotliwości wywozu odpadów. Gdyby nie ta decyzja, cena za wywóz odpadów byłaby prawdopodobnie wyższa o około 10,00 zł od osoby. Żadna gmina na terenie naszego powiatu nie wywozi odpadów zmieszanych co tydzień a jedna z gmin wywozi je 1 raz w miesiącu. Posunięcie to powinno również skłonić nas do skuteczniejszej segregacji odpadów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za 2020 rok musimy osiągnąć 50% odzysku odpadów komunalnych. Jeśli nie uda się tego osiągnąć, co przy obecnych ilościach odpadów jest niemal pewne, Gmina zapłaci bardzo wysokie kary, które obciążą wszystkich mieszkańców.

Nieobjęcie nieruchomości niezamieszkałych (firm) gminnym systemem zbiórki odpadów komunalnych jest wynikiem niekorzystnych rozwiązań, przyjętych przez polski parlament. Cena wywozu dla tych nieruchomości jest ustalana przez firmę wywożącą odpady. Należy pamiętać, że bezwzględny obowiązek segregacji odpadów dotyczy również firm, stąd konieczność zawarcia w umowie odbioru także odpadów zgromadzonych selektywnie. Firma wywożąca nie może mieszać odpadów firmowych z odpadami z nieruchomości zamieszkałych ani z odpadami, pochodzącymi z terenu innych gmin.

 

Zwracamy się z prośbą do Szanownych Mieszkańców o wyrozumiałość i zachowanie cierpliwości. Wkrótce wszyscy przyzwyczaimy się do nowych terminów wywozu. Dla ułatwienia właściwej segregacji odpadów każda rodzina z naszej Gminy otrzyma przydatne narzędzie, które podpowie nam, gdzie wyrzucić dany odpad. Wbrew rozpowszechnianym, zupełnie niepotrzebnym, fałszywym informacjom i próbom podjudzania mieszkańców, Gmina, poza zmianą częstotliwości wywozu, nie ma wpływu na wysokość stawki opłat za wywóz odpadów.