Program „Dobry Start” na nowych zasadach

15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporzdzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniajcego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Co sizmienia?

Składanie wniosków bdzie odbywasitylko w formie elektronicznej, a obsługw pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład UbezpieczeSpołecznych.

Warto zaznaczy, e dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o wiadczenie poprzez bankowość elektroniczn(najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana bdzie niewidoczna, poniewaz ich perspektywy składanie wniosków odbdzie sidokładnie w takim samym trybie.

Proponowane zmiany wpłynna znacznredukcjkosztów obsługi i zakładajutrzymanie ich na poziomie 0,1 proc. kwoty przeznaczonej na wypłatę świadcze.

Szacuje si, e w okresie 2021–2031 łączne koszty obsługi wyniosok. 15 mln zł, co oznacza oszczdnoci dla budetu pastwa na poziomie ok. 488 mln zł.

Jak składawniosek od 1 lipca?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mog, tak jak w ubiegłych latach, składawnioski online: przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia , przez bankowość elektroniczną oraz przez portal PUE ZUS.

Wnioski naley składado 30 listopada.

rodło : https://www.gov.pl/web/rodzina/program-dobry-start-na-nowych-zasadach