Spółdzielnia Socjalna „Arkadio” poszukuje chętnych do odbycia odpłatnego stażu z możliwością zatrudnienia – konieczność: status osoby niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy. Zgłoszenia przyjmuje Pani Prezes Spółdzielni Marta Kalupa – os. Smolary 1 w Szamocinie.