24 grudnia 2021 roku

Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie

pracuje do godz. 12:00