Centrum Medyczne św. Jerzego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin zapraszają mieszkanki Miasta i Gminy Szamocin na

BADANIA  PROFILAKTYCZNE  FINANSOWANE  PRZEZ  NFZ

„M A M M O G R A F I A”

bezpłatna dla Pań w wieku 50 – 69 lat ( roczniki od 1942 do 1961 ) które nie odbywały tego typu badań w ciągu ostatnich 2 lat, lub w roku 2010 ( w ramach Programu Profilaktycznego) otrzymały wskazania do wykonania powtórnych badań po upływie 12 miesięcy. Na badania należy zgłosić się z Dowodem Osobistym i wynikiem (zdjęcia i opis) ostatniego badania. Badania prowadzone będą w ambulansie medycznym w dniu 24 września 2011 r. (sobota) w Szamocinie ul. Plac Wolności przy przystanku PKS w godzinach: 8:15 – 12:45 i 14:00 – 18:50

Zapisy telefoniczne do badań (wymagany PESEL)

W celu uniknięcia kolejki konieczna jest wcześniejsza rejestracja, która prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 pod numerem: (61) 844 27 27

Pobierz ulotkę.pdf

Z A P R A S Z A J Ą    M I E S Z K A N K I                                           M I A S T A   I   G M I N Y   S Z A M O C I N