Po raz kolejny zapraszamy panie na  badania mammograficzne

Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w Chodzieży oraz Burmistrz Miasta   Chodzieży    zapraszają panie     od   50   do   69 roku życia na nieodpłatne, profilaktyczne  badania  mammograficzne,  które  wykonywane  będą  w  dniu 4 grudnia 2012r. w godz. 9.00-16.00, w mammobusie zlokalizowanym  w Chodzieży, przy pływalni Delfin, ul. Staszica 12. Badania przeprowadzi Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów „OPEN” w Poznaniu, na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ośrodek „OPEN” wysyła także imienne zaproszenia na  badania mammograficzne do pań podlegających badaniu w bieżącym roku.

Zaleceniem świadczeniodawcy  jest, aby kobiety miesiączkujące poddały się badaniu w pierwszych 10 dniach cyklu miesiączkowego (w kolejnych dniach cyklu trudno jest dokonać adekwatnej oceny). Badania wykonywane będą  u kobiet, które wcześniej nie chorowały na raka piersi i w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały mammografii opłacanej przez NFZ. Podstawą wykonania badania jest okazanie dowodu osobistego oraz dokumentu ubezpieczeniowego. Wynik badania zostanie przesłany pod wskazany adres. Mammobus jest kilmatyzowany i ogrzewany, może więc wykonywać badania bez względu na warunki atmosferyczne.

Istnieje możliwość odpłatnego wykonania badania (70 zł.) u pań, które nie kwalifikują się do badania nieodpłatnego, ze względu na kryteria wiekowe.

Rejestracja do badań:

bezpłatna infolinia: 0 800 160 168  lub tel. 61 855 75 28

( od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00- 15.00)

Podczas dokonywania  rejestracji panie proszone będą o podanie  numeru PESEL!

Informację w tej sprawie można także uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Chodzieży, ul. Składowa 5, w godz. 8.00- 15.00, nr tel.: 67/ 28 20 272, wew. 13.