• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • 6
 • 1
 • 5
 • 2
 • 3
 • 4

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin

ogłasza konkurs na realizację zadań własnych

Miasta i Gminy Szamocin

Nabór wniosków ofertowych na konkurs o realizacje zadań z zakresów:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, porządku i bezpieczeństwa publicznego,

Oferty można składać pocztą lub osobiście do  31 stycznia 2013 do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie przy ul. Plac wolności 19

Pełen tekst ogłoszenia jest dostępny w plikach poniżej :

Oferty można składać pocztą lub osobiście do  31 stycznia 2013 do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie przy ul. Plac wolności 19

Pełen tekst ogłoszenia jest dostępny w plikach poniżej :


-Zarządzenie Nr 2 / 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 2/2013.pdf

-Zarządzenie Nr 3 / 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Gminy Szamocin w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 3/2013.pdf

-Zarządzenie Nr 4 / 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Gminy Szamocin w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Zarządzenie nr4/2013.pdf

-Zarządzenie Nr 5 / 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Gminy Szamocin w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 5/2013.pdf

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 4119