Uroczyste obchody 11 listopada w Szamocinie

 W Szamocinie, 11 listopada 2017 r., o godz.11:45 w kościele pod wezwaniem NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie pod przewodnictwem księdza proboszcza Krzysztofa Madeckiego odbyła się uroczysta msza święta. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz gminnych, powiatowych, Sejmiku Wielkopolskiego, delegacja z Grasberga z panią mer, przedstawiciele stowarzyszeń świeckich i kościelnych delegacje ze sztandarami oraz mieszkańcy MIG Szamocin.

Oprawę mszy świętej zapewniła Orkiestra Dęta SZOK z kapelmistrzem Łukaszem Gallasem oraz Chór  im. Ignacego Jana Paderewskiego z Szamocina pod kierownictwem Marka Frąckowiaka.  Po mszy udaliśmy się na plac przy ołtarzu polowym aby obejrzeć spektakl plenerowy o św. Marcinie, w którym wystąpili Żebrak – Mirosław Stróżowski, Św. Marcin - Wacław Woźniczka, Irena Jaworska, Barbara Swoińska, Lidia Stój, Małgorzata Giża, Grażyna Westfwal,  Edmund Kuszpiński,  Jan Kajrys.  Pełna wzruszająca opowieść o biednym i św. Marcinie, który przyjechał na koniu aby pomóc biednemu żebrakowi. Gratulacje dla wszystkich aktorów. Scenariusz napisała Maria Zdunek a nad całością czuwali wszyscy aktorzy na czele z Janem Kajrysem. Nagranie i montaż opracował pan Piotr Stromyło. Nie zabrakło oczywiście rogali i czerniny przygotowanej przez przewodniczącą RMiG Szamocin panią Danutę Polichońską.

Po widowisku wraz z orkiestrą goście i uczestnicy przemaszerowali na ulicę Kościelną, Powstańców Wielkopolskich aby poświęcić i otworzyć nową drogę.  Poświecił ks Krzysztof Madecki proboszcz parafii pw. NMP Wspomożycielki Wiernych.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali włodarze miasta i zaproszeni goście.

W asyście dźwięków orkiestry udano się pod miejsce szczególne w Szamocinie – Pomnik Wolności. Tu rozpoczęto od odegrania Mazurka Dąbrowskiego, naszego hymnu.

Pod pomnikiem wartę honorową pełnili szamocińscy harcerze 85 Drużyna  „Płomyki” na czele z drużynową panią Justyną Rajek.

To ich hołd oddany wszystkim polskim patriotom. Dodajmy, że w godzinach porannych burmistrz oraz pani vice burmistrz odwiedzili groby w MiG Szamocin zapalając znicze.

Przy pomniku burmistrz Miasta i Gminy Eugeniusz Kucner wygłosił okolicznościowe przemówienie. Po przemówieniach  delegacje złożyły pod Pomnikiem Wolności wieńce i wiązanki kwiatów. Następnie włodarze miasta udali się do Heliodorowa aby również tam oddać do użytku nową drogę. Porządku, by wszystko sprawnie  bez zakłóceń przebiegło, dopilnowała Straż Miejska i brać strażacka za co wszystkim którzy uczestniczyli w obchodach 11 listopada dyrektor SZOK oraz Burmistrz MiG Szamocin składają podziękowania.

O godzinie 18:00 w hali „Nowa Concordia” odbył się koncert operetkowy z udziałem Orkiestry Salonowej „Moderato” z Bydgoszczy oraz zespołu baletowego „A-dance”. Zdjęcia i tekst pn Koncert Orkiestry Salonowej.

Dekoracje przygotowała pani Anna Troczyńska z mężem, a nagłośnienie pan Marek Górzyński. Za wszystko wszystkim bardzo dziękujemy i zapraszamy za rok.