• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • 6
 • 1
 • 5
 • 2
 • 3
 • 4

Inwestycje w gminie

Wodociąg bez kopania!

            W dniu 14.12.2015 r. przeprowadzono odbiór końcowy inwestycji pn.: "Sieć wodociągowa Lipia Góra - Heliodorowo wraz z przyłączami". W ramach inwestycji wybudowano wodociąg o długości około 1,4 km łączący miejscowości Heliodorowo - Lipia Góra.Dzięki przeprowadzonej inwestycji miejscowość Lipia Góra zyskała możliwość dostaw wody z hydroforni w Heliodorowie co znacząco może poprawić jakość dostaw wody zwłaszcza w okresie letnim gdzie wydajność hydroforni w Lipie, która dostarcza wodę między innymi do Lipiej Góry przestała być wystarczająca. Na uwagę zasługuje również metoda przewiertu sterowanego, w której został wybudowany wodociąg. Obecnie jest to najnowocześniejsza technologia budowy infrastruktury podziemnej. Dzięki czemu można było uniknąć rozkopania drogi co wiązało się ze znacznie mniejszymi uciążliwościami dla jej użytkowników w trakcie wykonywania prac budowlanych. Koszt inwestycji to około 150 tys. zł.

 

 • Kliknięć: 2119

Przebudowa promenady, ścieżek rowerowych, parkingu i placu zabaw w Parku Miejskim w Szamocinie

Bez fanfar i sztampa, promenada przy ulicy Parkowej  w Szamocinie jest oddana do użytku. Tak po prostu, roboty zostały zakończone, firma zeszła z budowy i koniec. Cały ciąg zaczyna się od ulicy Chodzieskiej, potem parking i dalej po prawej stronie „wypasiony” , nowy plac zabaw dla dzieci. Jeszcze dalej trasa do stadionu i zejście na ścieżkę nad jezioro. To trzeba i warto zobaczyć.

 

Galeria zdjęć :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. PSSTUDIO

 

 • Kliknięć: 1079

Przebudowa drogi gminnej ul. Chodzieska, ul. Staszica wraz z infrastrukturą w Szamocinie :

Na odcinku niezabudowanym do ulicy Dworcowej ułożono w rowie  kolektor deszczowy i przygotowany jest podkład ziemny pod chodnik. Na głównej części Chodzieskiej rozpoczęto przekładanie ułożonego w latach dziewięćdziesiątych chodnika. Jak zapewnia burmistrz specjalnych utrudnień w ruchu nie będzie. Całość prac ma zakończyć się w listopadzie. Do wykonania jeszcze jest bardzo wiele prac, ale o tym w kolejnych relacjach.

Galeria zdjęć :

 

 

 

 

 

 

 

Foto. PSSTUDIO

 • Kliknięć: 1118

Remont świetlicy wiejskie w Borowie

W okresie od marca do maja 2011 został wykonany gruntowny remont świetlicy wiejskiej w Borowie. Wymieniono instalację elektryczną, zamonowano ogrzewanie, ściany i sufit zostały wygipsowane, na posadzce położono płytki ceramiczne. Wykonano nową elewację budynku oraz zbiornik na odprowadzanie ścieków. Inwestycja kosztowała 38223,38zł.

Galeria zdjęć:

 

 

 

 

Foto. PSSTUDIO

 

 

 • Kliknięć: 1608

 

„Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Heliodorowo obręb Borowo”

Operacja realizowana jest w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..Stacja wodociągowa będzie współpracować z istniejącą stacją wodociągową w Szamocinie poprzez spięcie gminnej sieci wodociągowej.Wykonawcą zadania jest firma RADINSTALBUD Kazimierz Radecki, ul. Wyrzyska 43, 89-240 Kcynia za kwotę 894.700,07 zł brutto, termin wykonania 31.10.2011 r.

Galeria zdjęć:

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. PSSTUDIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kliknięć: 1698