W drugiej połowie stycznia br. ruszyły długo oczekiwane prace związane z budową pomostów wraz zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim w Szamocinie. Przypomnijmy, 30 września 2014 r.

Przebudowa promenady, ścieżek rowerowych, parkingu i placu zabaw w Parku Miejskim w Szamocinie

Bez fanfar i sztampa, promenada przy ulicy Parkowej  w Szamocinie jest oddana do użytku. Tak po prostu, roboty zostały zakończone, firma zeszła z budowy i koniec. Cały ciąg zaczyna się od ulicy Chodzieskiej, potem parking i dalej po prawej stronie „wypasiony” , nowy plac zabaw dla dzieci. Jeszcze dalej trasa do stadionu i zejście na ścieżkę nad jezioro. To trzeba i warto zobaczyć.

 

Galeria zdjęć :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. PSSTUDIO

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Chodzieska, ul. Staszica wraz z infrastrukturą w Szamocinie :

Na odcinku niezabudowanym do ulicy Dworcowej ułożono w rowie  kolektor deszczowy i przygotowany jest podkład ziemny pod chodnik. Na głównej części Chodzieskiej rozpoczęto przekładanie ułożonego w latach dziewięćdziesiątych chodnika. Jak zapewnia burmistrz specjalnych utrudnień w ruchu nie będzie. Całość prac ma zakończyć się w listopadzie. Do wykonania jeszcze jest bardzo wiele prac, ale o tym w kolejnych relacjach.

Galeria zdjęć :

 

 

 

 

 

 

 

Foto. PSSTUDIO

Remont świetlicy wiejskie w Borowie

W okresie od marca do maja 2011 został wykonany gruntowny remont świetlicy wiejskiej w Borowie. Wymieniono instalację elektryczną, zamonowano ogrzewanie, ściany i sufit zostały wygipsowane, na posadzce położono płytki ceramiczne. Wykonano nową elewację budynku oraz zbiornik na odprowadzanie ścieków. Inwestycja kosztowała 38223,38zł.

Galeria zdjęć:

 

 

 

 

Foto. PSSTUDIO

 

 

 

„Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Heliodorowo obręb Borowo”

Operacja realizowana jest w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..Stacja wodociągowa będzie współpracować z istniejącą stacją wodociągową w Szamocinie poprzez spięcie gminnej sieci wodociągowej.Wykonawcą zadania jest firma RADINSTALBUD Kazimierz Radecki, ul. Wyrzyska 43, 89-240 Kcynia za kwotę 894.700,07 zł brutto, termin wykonania 31.10.2011 r.

Galeria zdjęć:

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. PSSTUDIO