„Zagospodarowanie  terenów  zielonych w  pasie drogowym  na ul. Górnej i os. Ks. Kusztelaka w Szamocinie”

Po zakończonej inwestycji drogowej na ul. Górnej i os. Ks Kusztelaka przystąpiliśmy do zadania pod nazwą „Zagospodarowanie  terenów  zielonych w  pasie drogowym  na ul. Górnej i os. Ks. Kusztelaka w Szamocinie”. Zadanie podzielone było na dwa etapy. Jeden obejmował obsadzenie roślinami ozdobnymi pasów zieleni wzdłuż dróg, drugi obsadzenia skarp przy budynku ul. Górna 2 oraz skarpy wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej.

 

1.Zagospodarowanie terenów zielonych w pasie drogowym ul. Górna i os. Ks. Kusztelaka  ok 3500 m²  - 1 szt/m²=3500 szt

Krzewy liściaste : krzewuszka, trzmielina, derenie, ostrokrzew, irga,  tawuły japońskie, suchodrzew, jałowiec.  

Wyrównanie i plantowanie  terenu pod nasadzenia 

2. Skarpa mała około 300 m²,  skarpa duża około 1760 m²

Razem 2060 m² w tym 30%  jałowce = 620 szt , 70%, irga =1450 szt

Łączna ilość nasadzeń  wyniosła  5570 szt

Koszty zadania wynoszą :

- materiał : 35000zł

- robocizna : 11200zł

Łączna kwota : 46200zł  netto 49896zł brutto