Mikołajki 2021

26 listopad 2021

Obchody Święta Niepodległości w Szamocinie

22 listopad 2021

Obchody Święta Niepodległości w Szamocinie

Czas na koncert w hali widowiskowo-sportowej „Nowa Concordia“ w Szamocinie. W sobotę od godzin rannych w hali przygotowywano scenę, nagłośnienie, oświetlenie i garderoby dla Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z Warszawy, który został zaproszony na obchody Święta Niepodległości w Szamocinie. Koncert w czasie trwającej pandemii stał pod znakiem zapytania. Ale udało się. W koncercie wystąpili artyści – profesjonaliści, niezwykle utalentowani żołnierze byli głównymi bohaterami. To już po raz drugi mogliśmy usłyszeć zespół.  Wykonawcy udowodnili, że są mistrzami śpiewu i muzyki.  Braw i owacji nie brakowało. Były to jednak bardzo pozytywne przeżycia.  Na koniec Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin, Wiceburmistrz oraz dyrektor wręczyli kosz z kwiatami. Obecność  zespołu dodała rangi  naszej imprezie a także w godny sposób uczciliśmy naszych żołnierzy, którzy wyzwalali nasz kraj.  Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego bez wątpienia zapadnie na wiele lat w pamięci jego uczestników. Życzymy, Reprezentacyjnemu Zespołowi Artystycznemu Wojska Polskiego wielu sukcesów artystycznych na dalsze lata.

Organizatorzy zaprosili pana porucznika Pawła Ostrowickiego z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile do przeprowadzenia akcji informacyjno-promocyjnej „Zostań Żołnierzem RP” podczas trwania naszej imprezy. Dziękujemy widzom za cudowne przyjęcie artystów i znakomitą atmosferę. Za bezpieczeństwo druhom strażakom z OSP Szamocin, ochronie Bond Guard Security, firmie VIVO oraz paniom przygotowującą posiłki dla naszych artystów jak również pracownikom hali, panu Irkowi, pani dyrektor Iwonie za pomoc przy realizacji koncertu. Do zobaczenia na innych imprezach kulturalnych organizowanych przez Szamocinski Ośrordek Kultury.

P1050482.jpg P1050483.jpg P1050510.jpg

P1050514.jpg P1050515.jpg P1050518.jpg

P1050521.jpg P1050523.jpg P1050528.jpg

P1050532.jpg P1050536.jpg P1050538.jpg

P1050542.jpg P1050543.jpg P1050544.jpg

P1050545.jpg P1050546.jpg P1050547.jpg

P1050550.jpg P1050552.jpg P1050554.jpg

P1050555.jpg P1050556.jpg P1050557.jpg

P1050560.jpg P1050564.jpg P1050575.jpg

P1050581.jpg P1050583.jpg P1050585.jpg

P1050588.jpg P1050595.jpg P1050603.jpg

P1050608.jpg P1050612.jpg P1050625.jpg

P1050629.jpg P1050635.jpg

Uroczyste obchody 103 rocznicy Niepodległości

15 listopad 2021

Uroczyste obchody 103 rocznicy Niepodległości

W Szamocinie, 11 listopada 2021 r., o godz.10:30 w kościele pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Szamocinie pod przewodnictwem księdza proboszcza Krzysztofa Madeckiego, a także księdza kanonika Franciszka Drosta i księdza wikariusza Mateusza Walorego odbyła się uroczysta msza święta. Homilę mówił ksiądz wikariusz Mateusz za co otrzymał wielkie brawa. We mszy świętej uczestniczyli Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej pani Marta Kubiak i pan Marcin Porzucek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej z Chodzieży pan Adam Grunwald oraz Komendant Powiatowy PSP ze Złotowa pan Jarosław Kołak, przedstawiciele władz gminnych na czele z Burmistrzem, radni powiatowi i gminni, poczty sztandarowe, chór, orkiestra, druhowie strażacy, harcerze, zuchy oraz mieszkańcy.

Oprawę mszy świętej zapewniła Orkiestra Dęta SZOK z kapelmistrzem panem Marcinem Semrau oraz Chór  im. Ignacego Jana Paderewskiego z SZOK pod kierownictwem pana Tomasza Wyrzykowskiego. Chór przed mszą świętą zaśpiewał kilka patriotycznych utworów.

Po mszy nastąpiło poświęcenie przez ks. proboszcza pojazdu strażackiego, który został przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej z Szamocina. Kluczyki przekazał panu prezesowi Markowi Sobkowiakowi oraz druhowi Marcinowi Pływaczykowi pan Burmistrz Eugeniusz Kucner oraz pan Komendant Powiatowy PSP Adam Grunwald z Chodzieży. W tym miejscu zaproszeni goście pogratulowali i podziękowali druhom strażakom za ich pełnienie służby na rzecz mieszkańców.

Następnie w asyście dźwięków orkiestry uczestnicy mszy świętej udali się pod miejsce szczególne w Szamocinie – Pomnik Wolności. Tu rozpoczęto od odegrania i zaśpiewania Mazurka Dąbrowskiego, naszego hymnu. Pod pomnikiem wartę honorową pełnili szamocińscy harcerze 85 Drużyna  „Płomyki” oraz 8 Gromada Zuchowa „Wilczęta”.

Poszczególne delegacje i zaproszeni goście złożyli pod Pomnikiem Wolności wieńce i wiązanki kwiatów.  Natomiast na Rynku można było skosztować tradycyjnego rogala oraz zjeść gorącą grochówkę. Porządku, by wszystko sprawnie bez zakłóceń przebiegło, dopilnowała  brać strażacka. Za to im serdecznie dziękujemy.  Wszystkim którzy uczestniczyli w obchodach 11 listopada 2021 roku organizatorzy składają podziękowania.

P1050272.jpg P1050277.jpg P1050280.jpg

P1050294.jpg P1050298.jpg P1050303.jpg

P1050307.jpg P1050311.jpg P1050317.jpg

P1050325.jpg P1050332.jpg P1050334.jpg

P1050347.jpg P1050350.jpg P1050357.jpg

P1050361.jpg P1050362.jpg P1050367.jpg

P1050370.jpg P1050385.jpg P1050387.jpg

P1050391.jpg P1050395.jpg P1050397.jpg

P1050399.jpg P1050401.jpg P1050404.jpg

P1050408.jpg P1050412.jpg P1050414.jpg

P1050416.jpg P1050418.jpg P1050428.jpg

P1050434.jpg P1050436.jpg P1050441.jpg

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"

09 listopad 2021

Jarmark Bożonarodzeniowy 2021

08 listopad 2021

Zapraszamy

08 listopad 2021

zmiany - PKS

05 listopad 2021
‼️‼️‼️‼️ UWAGA ‼️‼️‼️‼️
 
Informujemy, że PKS Spółka z o.o. w Pile, na mocy art. 15n Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadziła zmiany w rozkładzie jazdy: https://pkspila.pl/aktualnosci.php

Droga gminna dojazdowa do gruntow rolnych w Kosarzynie

05 listopad 2021

Oddanie do użytku drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Kosarzynie

Uwaga wiatr

04 listopad 2021

11 listopada 2021

04 listopad 2021

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Atanazynie

04 listopad 2021

Spotkanie informacyjne - zasady bioasekuracji ASF

03 listopad 2021

Warsztaty i konsultacje p.n.„ODZYSKAJ SIEBIE

03 listopad 2021

Gmina Szamocin przedłożyła 26 lipca br. ofertę na realizację zadania pn.:  „Warsztaty i konsultacje p.n.„ODZYSKAJ SIEBIE” w ramach ogłoszonego Uchwałą Nr 3796/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2021 r. konkursu pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego przyznano dotację w łącznej wartości 76.000,00 zł przeznaczoną dla Gminy Szamocina na realizację powyższego zadania. Gmina dofinansowuje natomiast to zadanie ze środków własnych w kwocie 4.000,00 zł.

            Warsztaty terapeutyczne i konsultacje psychologiczne przeznaczone są dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży ze środowisk z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą. Mają one na celu zwiększenie świadomości co do szkodliwości nadużywania alkoholu i innych środków odurzających i jego konsekwencji oraz promocję profilaktyki zdrowotnej i naukę alternatywnych sposobów odreagowywania stresu poprzez prowadzenie prozdrowotnego stylu życia. Uczestnicy mają możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych. Dodać należy, że uczestnicy programu nie ponoszą żadnych kosztów. W/w warsztaty trwają od 7 października do 31 grudnia br. Zajęcia odbywają się w Centrum Integracji Środowiskowej w Szamocinie gdzie są stworzone idealne warunki dla tego typu zajęć. Są to pierwsze tego typu warsztaty na terenie Gminy. Mamy nadzieję, że dzięki temu typu działaniom uda się pomóc wielu  osobom  z terenu gminy Szamocin, aby mogły zmienić swoje życie odzyskując pewność siebie i poczucie własnej wartości – odzyskać siebie.

DOWODY OSOBISTE

03 listopad 2021

DOWODY OSOBISTE - INFORMACJA

W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada 2021 r. rozwiązań technicznych niezbędnych do wydawania dowodu osobistego zawierającego odciski palców złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, unieważnienie, wydanie dowodu osobistego w dniu 5 listopada 2021 r. będzie możliwe tylko do godz. 11.00.

Wnioski na dowód osobisty będzie można składać od 8 listopada 2021 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin

/-/ Eugeniusz Kucner

NSP 2021 - badanie kontrolne

02 listopad 2021

Jarmark 2021

28 październik 2021

Ogłoszenie

28 październik 2021

Miasto jak ze snu - klip

Fundusze Europejskie

EFRROW

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Szukaj

Państwowe fundusze celowe

Odwiedź nas na Facebooku

Facebook Image

Gościmy

Odwiedza nas 39  gości oraz 0 użytkowników.

Naszą stronę odwiedziło

  • Odsłon artykułów 2511698

Wirtualny Szamocin

Film o Szamocinie

Wydarzenia kulturalne

Rewolucja Śmieciowa